menu close menu

Валентин Гроздев

КОНДИЦИОНЕН ТРЕНЬОР

Основната функция на живата материя е движението...


       Спецификата на Кондиционната подготовка в различните видове спорт има една единствена и крайна цел, а именно изграждане и развиване на атлети, които могат да се движат по плавен, контролиран и адаптивен начин.